จิตรกรรมชุดกระดาษ เทคนิคผสม

PAINTINGS ON PAPER WITH MIXED TECHNIQUES

ผลงานแนวนามธรรม (Abstract) ชุดนี้ เป็นการทำงานโดยการปะติดกระดาษ เพื่อขึ้นรูปแสดงพื้นที่ขายรูปทรงของเงาที่มีรูปทรงอิสระ โดยโครงสร้างน้ำหนักของภาพจะปะติดด้วยแผ่นกระดาษที่มีกลุ่มสีธรรมชาติ (Earth tone) เป็นการนำกระดาษมาแทนค่าสี เพื่อประกอบกับรูปทรงและลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณ มีการใช้กระดาษกาว แผ่นทองแดง และนาก ที่มีความมันวาว ปรากฏเป็นจุดเด่น ประกอบกับสีสันของกระดาษกาวสีที่เลือกมาใช้จากงานจิตรกรรมฝาผนังแล้วนำมาปรับใหม่

แนวคิดในการทำงานช่วงนี้ทำให้รูปแบบของผลงานเต็มไปด้วยความเรียบง่ายของรูปทรงและพื้นผิว มีลักษณะเป็นภาพแนวนามธรรมอย่างชัดเจน เป็นการพัฒนารูปแบบ แนวคิด เทคนิควิธีการของจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่ยังแสดงถึงลักษณะของความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี

Created with paper collage technique, the creative process of this abstract collection presents the forms that resemble those free forms of shadow. The structure of the artwork is decided by the earth tone colors of the paper so that it would be compatible with the symbolic forms and patterns found in Buddhism as well as ancient local cultures. Shiny copper sheets and gold alloy sheets are applied to highlight the distinctive point of the artwork together with the colorful masking tape adapted from the one used in mural painting.

The concept during this stage of my artistic career was to simplify forms and textures, making it a complete abstract art piece. It was the development of forms, concept, techniques of traditional Thai paintings which expressed Thainess very well.

error: Content is protected !!