ภาพพิมพ์เพื่อการสื่อสาร

PRINTS FOR COMMUNICATION

อุดมคติที่ตั้งใจไว้ว่าหากมีโอกาสจะได้เผยแพร่ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ไทยออกสู่สายตาชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดการถ่ายเทแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางศิลปะ เมื่อได้รับเชิญให้นำผลงานไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2528 จึงเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching) บอลกระดาษ เพราะช่วงเวลานั้นผมกำลังสนใจการสร้างสรรค์งานด้วยสื่อกระดาษ

ผลงานภาพพิมพ์ชุดนี้เป็นการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ระบบโบราณ ผลงานที่ออกมาจะเป็นภาพขาวดำและผลงานภาพสี พิมพ์แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen) พิมพ์ภาพด้วยระบบออฟเซ็ท (Offset) โดยเนื้อหาของภาพยังคงเป็นแนวแสงและเงาภายในวัดและแนวทางใกล้เคียงกัน

My ideal intention in art is if I have a chance, I will present the art that represents Thai Identity to the world, for there would be an exchange of culture through such aesthetic. Therefore, when I was invited to exhibit in Japan in 1985, I chose etching technique for my work because at that time I also was interested in using paper as a medium.

This printmaking collection was created with an old printing press. The end products were black & white and color prints done with silkscreen technique and off set system. The content of the work was still about light and shadow inside the temple or other similar topics.

error: Content is protected !!