สีสันวัดพระแก้ว พ.ศ. 2519 – 2522

COLORS OF WAT PHRA KAEW (1976 – 1979)

หลังจากสร้างสรรค์ผลงานชุดแสงและเงา ทั้ง 2 ชุด ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมและได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ และพยายามทดลององค์ประกอบใหม่ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ ผมจึงกลับไปสู่รูปแบบการสร้างสรรค์เรื่องแสงเงาและสถาปัตยกรรมภายในวัดอีกครั้ง โดยเปลี่ยนสถานที่จากวัดโพธิ์ไปที่วัดพระแก้ว

การสร้างสรรค์ผลงานภาพร่างสีบนกระดาษชุด “กระจกสีวัดพระแก้ว” ไก่เครื่องในช่วงปี พ.ศ. 2518 เมื่อผมพยายามแสวงหามุมมองเพื่อสร้างผลงานชุดใหม่ จนกระทั่งได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์ของแสงเงาที่เกิดขึ้นในวัดพระแก้วโดยบังเอิญ เมื่อมองเห็นแสงจากดวงอาทิตย์สาดส่องลงมากระทบผนังโบสถ์ ลวดลายกระเบื้องเคลือบ กระจกสี ที่ประดับตกแต่งอยู่บนปราสาท พระเทพบิดรส่องสว่างสะท้อนเป็นประกายงดงามอย่างน่าประทับใจ

Though both Light and Shadow collections were praised and awarded in National Art Awards, After that I still found it an unsuccessful experiment because it did not meet my initial expectation. I returned to the earlier style of creation with the approach focusing on the light and shadow and architecture in temples, however, the location was changed from Wat Pho to Wat Phra Kaew.

The color sketches on paper entitled “Stained Glass of Wat Phra” was created in 1975 while I was trying to find ideas for a new collection. At Wat Phra Kaew, I stumbled upon a Phenomenon of light and shadow in which the sunlight lid up the wall of the ubosot, making patterns on porcelain and stained glass on Prasat Thep Bidon shine brightly and impressive beautiful. Such accidental occurrence was a great source of my inspiration.

error: Content is protected !!