เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ

มูลนิธิศาตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ขอเชิญเข้าร่วมพิธี

เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ

ศาตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

พิธีเปิดโดยท่าน อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:00 น. ศูนย์ศิลป์แสงธรรมพอเพียร จังหวัดเชียงราย

error: Content is protected !!