บทกวี ของท่านอาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

บทกวี ของท่านอาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536
มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแด่ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

error: Content is protected !!