ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรผู้สอนศิลปะ นักเรียน นักศึกษา ศิลปินอิสระ และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดศิลปกรรม

📢ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรผู้สอนศิลปะ นักเรียน นักศึกษา ศิลปินอิสระ และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดศิลปกรรม📢

ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรผู้สอนศิลปะ นักเรียน นักศึกษา ศิลปินอิสระ และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดศิลปกรรม
ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรผู้สอนศิลปะ นักเรียน นักศึกษา ศิลปินอิสระ และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดศิลปกรรม

✨ศิลปกรรมต้นแบบสุนทรียะศิลปะสุวรรณภูมิสู่
อัตลักษณ์การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ
(ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์)✨

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2564❗️❗️

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและดาวน์โหลดเอกสาร
🟡ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
https://forms.gle/3krbnTtrmPUipNcp7

🟡เอกสารประกาศรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1vC8g4SDIFXn1zUHGCuUgZb_PZcmWj6dj/view?usp=sharing

🟡ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://drive.google.com/file/d/1BuN0PkxpRMDgpXI3pS1nTkr0yHU5_ZFg/view?usp=sharing

🟡รายละเอียดกิจกรรม
https://drive.google.com/file/d/1mYQNFYhKnfqiafSiIeksRHel-g3yOpkb/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรม วันที่ 18-20 ธันวาคม 2564

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก : ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากศิลปินชั้นเยี่ยม
ศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ

สอบถามข้อมูลการสมัครทาง
The ART (ศิลปะกับชีวิต)

กลุ่ม LINE OPENCHAT : The ART
https://line.me/ti/g2/zRT-T7mhvgbQ6VQ9z-3UeXxMBS4qTVfg796cYA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

No Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!