แสงและภาพสะท้อนในธรรมชาติ

LIGHT AND REFLECTION IN NATURE

ผลงานชุด “แสงและภาพสะท้อนในธรรมชาติ” เป็นการเพิ่มแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของตะวันออกพบตะวันตกเข้าไปในผลงานเพื่อสร้างมิติ และให้ความหมายของการอยู่ร่วมกันของสิ่งใหม่กับสิ่งเก่า เช่น นำการเขียนภาพทิวทัศน์แบบอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) ของตะวันตกมาประกอบเข้ากับลายไทย เป็นการสร้างงานต่อเนื่องจากชุดที่นำลายไทยมาใช้ โดยเขียนภาพลายไทยให้คล้ายเงาสะท้อนต่อกับภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ ด้วยแนวความคิดนี้ทำให้ผมกลับมาเขียนภาพวิวทิวทัศน์จากธรรมชาติแบบที่ถนัดและชื่นชอบอีกครั้ง เพื่อประกอบกับทฤษฎีแสงและเงาในรูปแบบใหม่

This collection brought East and West together, adding more dimensions to the work, and defining the meaning of coexistence between old things and new things such as applying impressionism style of western painting with Thai patterns. And, as a continual collection I used Thai patterns to create a reflection that resembled the landscape. With this concept, I had a chance to draw landscape pictures that I have always been fond of good at once again in order to accompany the theory of light and shadow in new formats.

error: Content is protected !!